Skip to content

Personlig Assistans

Vi är alla lika värda och jämlika. Därmed har man också lika rätt till att leva ett gott liv oberoende av hur ens situation ser ut. Just för det ändamålet stadgade regeringen lagen LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i riksdagen år 1993. Intentionen med lagen är att oavsett hur din situation ser ut och oberoende av din funktionsvariation så skall du med hjälp av den lagen få den hjälp som behövs för att leva ett så gott liv som möjligt.