Skip to content

Om oss

Det är inte en tillfällighet att vi på Beatum assistans har valt att dedikera vår energi och tid till assistansbranschen. Vi brinner för att arbeta med människor och hjälpa dessa till att leva ett så gott och värdigt liv som möjligt. Det finns inget annat som gör oss lika stolta och glada som när vi ser att vår insats på daglig basis sprider glädje på andra människors läppar.

Tillstånd från IVO

Beatum Assistans AB har tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg) som också är ett krav för att bedriva verksamheten. För att vara Assistansanordnare måste man enligt lagen LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inneha tillståndet. Detta i sin tur är ett kvitto på att verksamheten klarar de krav som på den ställs för att anordna assistans med kvalité och säkerhet.

Kollektivavtal med kommunal

Beatum Assistans har kollektivavtal med kommunal och är medlem hos Vårdföretagarna. I kollektivavtalet redogörs för såväl dina rättigheter som skyldigheter som arbetstagare hos oss.

Transparensredovisning

Basfakta om Beatum

Vi är ett nystartat litet företag med stor fokus på att leverera en kvalitativ assistans. Idag är vi över 100 anställda inom företaget som jobbar inom olika städer i landet. Utöver svenska har vi assistenter som talar flytande arabiska och kurdiska.

Beatums mål och riktning

Vi på Beatum har som mål att erbjuda en hög kvalitativ assistans som genomsyras av stor glädje och professionalism till vuxna, barn och ungdomar runtom i hela landet. Assistansen sker med stor respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Beatum har som mål att vara landets gladaste assistans som genomsyras av stor professionalitet och kvalite.

För att tillmötesgå den enskildes behov med professionalitet och kvalitet anser vi att införskaffande av kompetens är väsentligt. Därför har vi som mål att all personal på såväl kontoret som ute på fältet inhämtar adekvat kompetens genom olika utbildningar när vi ser att ett sådant behov föreligger.

Kvalitet

Beatums arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Beatum Assistans ambition är att leverera en kvalitativ assistans, för det ändamålet har vi ett ledningssystem för kvalité enligt aktuella föreskrifter från socialstyrelsen (SOSFS 2011:9). Ledningen har adekvat kompetens men framförallt stor erfarenhet. Det råder en kontinuerlig nära dialog mellan samtliga på kontoret. Vidare har vi en rad av rutiner för personalen i syfte att leverera kvalitén på det praktiska planet.

Antal anställda
Vi har idag över 100 anställda och verksamheten bedrivs på ett antal olika platser i landet.

Kompetens
De personal som är tilltänkta att jobba som personliga assistenter till våra kunder rekryteras i första hand utifrån personliga egenskaper samt fallenhet för personlig assistans. Alltså är personkemin en avgörande faktor hos oss.

När vi anser att kundens behov är av den naturen att den förutsätter special kompetens så säkerställer självfallet vi att den kompetensen inhämtas.

Tjänstemännen hos Beatum har en stor erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans. Vidare har tjänstemännen inhämtat en hel del specifika kurser för att ytterligare vässa kompetensen och säkerställa en insats präglad av kvalitet levereras på det praktiska planet.

Ägare- och styrelseinformation

Beatum Assistans AB org.nummer: 559093-5358

Bolagsform: Aktiebolag

För mer information om bolaget och dess säte mm se Beatums profil hos allabolag.se

 

Bokslut
Här hittar du Beatums årsredovisningar från 2017 och framåt

Nyckeltal
Här hittar du Beatums nyckeltal