Skip to content
BA-logo

Välkommen till Beatum assistans 

din glada assistans!

Vår ambition är att erbjuda dig en professionell och glad assistans. Detta genom att låta din assistans genomsyras av bland annat ett starkt inflytande, delaktighet och inte minst stort självbestämmande. Vi utformar din assistans på ett professionellt manner självklart med fokus på dina behov och önskemål. För att uppnå och bibehålla en ständigt hög kvalité i din glada assistans är följande punkter för oss väsentliga.

Vi jobbar med stor respekt för ditt självbestämmande, integritet och en skarp etisk värdegrund. Assistansen är helt knuten till dig och ingen annan. Du är således den som har sista ordet när vi tillsammans på bästa sätt skall skräddarsy din glada assistans. Ditt självbestämmande är ett viktigt led i vår stävan  att på ett professionellt plan tillmötesgå de behov som gör att du idag har ett assistansbehov.  

Vi säkerställer en hög kvalité i din assistans genom att ständigt eftersträva att all personal som kommer i kontakt med din assistans har god kompetens. Införskaffande av kompetens hos personalen är ett viktigt steg för att din assistans skall genomsyras av en ständig glädje och professionalism.

Intentionen med LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är att du skall trots din funktionsvariation kunna leva ett gott liv precis som alla andra i samhället. Din assistans skall få dig och vara med i samhället på ett jämlikt plan och den utmaningen tar vi oss an med  glädje.

KONTAKTA OSS
Image5

Email: info@beatumassistans.se

Besöksadress: Orrekulla Industrigata 36, 425 36 Hisings Kärra.